Personer – Københavns Universitet

Jon Kjellund

Jon Kjellund

Videnskabelig assistent

Jeg er ansat som videnskabelig assistent på Center for Militære Studier, hvor jeg sammen med MJ Torben Toftgaard Engen skriver en rapport om nye militære trends i Syrien, herunder 1) udviklinger i partnering mellem interne og eksterne aktører, 2) udvikling i oprørsgruppelogistisk og bykamp og 3) udvikling i platform, dvs. kombinationen af teknologi, organisation og personel, herunder især udviklinger inden for droner, SVBIED, tunneller, logistik, doktrin og taktik.

ID: 173273066